Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ครบกำหนดชำระภาษีภายใน 30 เมษายน 2562 พ้นกำหนดเสียเงินเพิ่ม 2% เดือน โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. ภบท.5 +ใบเสร็จรับเงิน ปีปัจจุบัน
2. กรณีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ให้นำ
2.1 สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่มีการแปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ 
2.2 สำเนาบัตร+ทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
3. กรณียังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ให้นำ 
3.1 สำเนาบัตร+ทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
3.2 สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์
หมายเหตุ เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลม่วงคันลดหย่อนที่ดินให้ 1 ไร่ ส่วนเกินต้องเสียภาษี
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562