Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ม.ค. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564

04 ม.ค. 2564
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน

24 ธ.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ตรวจคัดกรองเด็กๆและผู้ปกครองก่อนการเข้าเรียน

18 ธ.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ ศพด.ม่วงคัน

10 ธ.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน วันหยุดร่วมแรงร่วมใจทำให้เด็กๆ

04 ธ.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน กิจกรรมการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ

25 พ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง

13 พ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน เทศบาลตำบลม่วงคันทำ MOU กับโรงเรียนวัดม่วงคันในโครงการเล่นเรียนรู้

22 ต.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน กิจกรรมนอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน

02 ต.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน กิจกรรมเล่นเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th