Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มี.ค. 2563
ถึง
30 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
23 มี.ค. 2563
ถึง
23 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูนา ขุดลอกคูนาหมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นนา นางระเวง ขอพึ่ง สิ้นสุด บริเวณนา นายเวียง ขอพึ่ง
10 มี.ค. 2563
ถึง
10 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูนา หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นคลองระบายน้ำสุพรรณ 3 สิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุธน ธรรมดา
09 มี.ค. 2563
ถึง
09 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูนา หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้น คลอง 2 ขวา 1 ขวา บริเวณ นานางหงษ์ ศรีวงษ์ ถึง คลองระบายน้ำ สุพรรณ 3
05 มี.ค. 2563
ถึง
05 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำลบม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา บริเวณนานายริ้ว หุ้มแพร ถึง บริเวณนานายสมปอง ชูวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2563
ถึง
05 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำลบม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบริเวณนานายประวาง บุญเส็ง สิ้นสุด คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย สุพรรณ3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2563
ถึง
05 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำลบม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา บริเวณบ้านนางกุหลาบ ล้อมวงษ์ ถึง บริเวณนานางสำเริง แต่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2563
ถึง
04 ก.พ. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำลบม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นบริเวณคลองระบายน้ำสุพรรณ 3 สิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุธน ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2563
ถึง
04 มี.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูนา หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบ้านนายชำนาญ นาคยศ สิ้นสุด บริเวณ คลอง 1 ซ้าย สุพรรณ 3 บริเวณบ้านนางทองคำ

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th