Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.ย. 2563
ถึง
18 ก.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก6ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคแขนพับพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า12เมตรกำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคแขนพับพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตรกำลังแรงม้าสูงสุด 150 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก6ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคแขนพับพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตรกำลังแรงม้าสูงสุด 150 แรงม้า
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2563
ถึง
02 ก.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งระบบ และอุปกรณ์ บริเวณม.7 ตรงเช็คแอนตานา และม.9 ตรงบริเวณสี่แยกวัดม่วงคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์บริเวณม.7 ตรงเช็คแอนตานา และม.9ตรงบริเวณสี่แยกวัดม่วงคัน
26 ส.ค. 2563
ถึง
26 ส.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคแขนพับพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตรกำลังแรงม้าสูงสุด 150 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
30 ก.ค. 2563
ถึง
30 ก.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ งานด้านไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2563
ถึง
23 ก.ค. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายสำเนา นุ่มนิ่มสกุณี

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th