Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกคูนาหมู่ที่ 11 เริ่มจากคลอง 2R1R บริเวณนานายมนู แต่งงาม สิ้นสุดบริเวณ นานายบุญส่ง ทองดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขุดลอกคูนาหมู่ที่9จุดเริ่มต้นบริเวณนานายชะเอม เขียวแก้ว สิ้นสุดคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย สุพรรณ 3
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขุดลอกคูนาหมู่ที่โครงการขุดลอกคูนาหมู่ที่ 10 เริ่มจากศูนย์สมุนไพร ถึงบริเวณบ้านนางกำจัด ทรัพย์ประเสริฐ
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขุดลอกคูนาหมู่ที่โครงการขุดลอกคูนาหมู่ที่ 12 เริ่มจากคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา ถึงคลองระบายน้ำสุพรรณ
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 12 เริ่มจากคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ขวา 1 ขวา ถึง คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สุพรรณ 3
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกคูนาหมู่ที่ 10 เริ่มจากนานางสำราญ แต่งงาม ถึง นานายสุนทร สนโรจน์
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 11 เริ่มจากคลอง 2R1R บริเวณนานายมนู แต่งงาม สิ้นสุดบริเวณ นานายบุญส่ง ทองดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกคูนาหมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจากคลอง 3R1R บริเวณบ้านครูวิชัย ชูวงษ์ สิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นบริเวณนานายมนตรี บุญจรัส สิ้นสุด คลองระบายน้ำ เขตติดต่อเทศบาลตำบลรำมะสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.ม่วงคัน ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาหมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นจากคลอง 3R1R ถึงนานายสุชาติ สุคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th