Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 (06 ม.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2564 (04 ม.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประม... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30... (04 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (03 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (26 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (02 เม.ย. 2562)
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปรระจำปี2562 (26 ก.พ. 2562)
หนังสือเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายงานประชุมสภา ประจำปี 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25... (01 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (18 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (09 ม.ค. 2562)
สถานที่ทำงานฝ่ายกิจการสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (07 ม.ค. 2562)
สถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (07 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2... (03 ม.ค. 2562)
จัดหาพัสดุ ผด. 1-6 ปี 2561 (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีท... (06 ม.ค. 2564)  

ประกาศปิดการเรียนการสอน ศ... (04 ม.ค. 2564)  

ตรวจคัดกรองเด็กๆและผู้ปกค... (24 ธ.ค. 2563)  

ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือ... (18 ธ.ค. 2563)

วันหยุดร่วมแรงร่วมใจทำให้... (10 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมการแจกเบี้ยผู้สูงอ... (04 ธ.ค. 2563)

เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง (25 พ.ย. 2563)

เทศบาลตำบลม่วงคันทำ MOU ก... (13 พ.ย. 2563)

กิจกรรมนอกห้องเรียนของศูน... (22 ต.ค. 2563)

กิจกรรมเล่นเรียนรู้ศูนย์พ... (02 ต.ค. 2563)

กิจกรรมหนูจะเดินตามพ่อ ศา... (30 ก.ย. 2563)

พิธีเปิดโครงการ เล่น เรีย... (25 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (19 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมทำเบอเกอรี่... (24 ก.ค. 2563)

เทศบาลตำบลม่วงคันได้นำรถแ... (07 เม.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (22 พ.ย. 2562)

จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบา... (22 ส.ค. 2562)

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองนำเ... (09 ก.พ. 2561)

พิธีเปิดสระว่ายน้ำโดยท่าน... (20 ม.ค. 2561)

เทศบาลม่วงคันได้รับการสนั... (11 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลม่วงค... (08 ม.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระ... (26 พ.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานก... (30 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน้... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดทำเ... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณู... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัต... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาค... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานก... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่... (28 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาในพิธีน้... (09 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติหน้... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดทำเ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณู... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัต... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาคว... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล... (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แล... (28 ธ.ค. 2563)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)ในการสอบแข่งขันแล... (25 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข (23 ธ.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และภาค ข. (27 เม.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (03 เม.ย. 2563)
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (09 ส.ค. 2562)
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (03 มิ.ย. 2562)
ประกาศรับโอน (23 ก.ค. 2557)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th