Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประม... (07 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30... (04 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (03 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (26 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (02 เม.ย. 2562)
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ปรระจำปี2562 (26 ก.พ. 2562)
หนังสือเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศรายงานประชุมสภา ประจำปี 2562 (25 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25... (01 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (18 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินนรายรับ ประจ... (09 ม.ค. 2562)
สถานที่ทำงานฝ่ายกิจการสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (07 ม.ค. 2562)
สถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน (07 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2... (03 ม.ค. 2562)
จัดหาพัสดุ ผด. 1-6 ปี 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (22 พ.ย. 2562)  

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองนำเ... (09 ก.พ. 2561)  

พิธีเปิดสระว่ายน้ำโดยท่าน... (20 ม.ค. 2561)  

(11 พ.ย. 2558)

โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื... (11 พ.ย. 2558)

ทัศนะศึกษาซาฟารีเวริ์ด (08 ก.ย. 2558)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณ... (07 ก.ย. 2558)

ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา... (07 ก.ย. 2558)

ประมวลภาพงานกีฬาผึ้งหลวงเ... (15 ม.ค. 2558)

ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง (09 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพกิจกรรม การเตรีย... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ช่วยเหลื... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านการศ... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านกีฬา... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านโครง... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านประเ... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านสังค... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านสาธา... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม วันสำคัญ... (07 ก.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุ... (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ใบเ... (03 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก6ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเทท... (03 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หน้าสั้นแบบเปิดเ... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติด... (02 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (31 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พ... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณู... (30 ก.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสะาพานเหล็กม.10 บ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก หมู่ท... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกคูนาหมู่ที่ 11 เริ่... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเ... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาม.12 เริ่มจ... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาม.10 เริ่มจ... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง จ้างขุดลอกคูนาม.9 จุดเริ่มต้นบริเวณนานายชะเอม เขี... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูนาม.12 เริ่มต... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้... (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้... (16 มิ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th