Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (26 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25... (01 ก.พ. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2... (03 ม.ค. 2562)  
จัดหาพัสดุ ผด. 1-6 ปี 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อซับเมิส จำนวน 2 ชุด (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโ... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรีย... (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาด... (03 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินแล... (22 พ.ย. 2562)  

(11 พ.ย. 2558)  

โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื... (11 พ.ย. 2558)  

ทัศนะศึกษาซาฟารีเวริ์ด (08 ก.ย. 2558)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณ... (07 ก.ย. 2558)

ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา... (07 ก.ย. 2558)

ประมวลภาพงานกีฬาผึ้งหลวงเ... (15 ม.ค. 2558)

ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง (09 ก.ค. 2557)

ประมวลภาพกิจกรรม การเตรีย... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ช่วยเหลื... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านการศ... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านกีฬา... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านโครง... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านประเ... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านสังค... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม ด้านสาธา... (07 ก.ค. 2554)

ประมวลภาพกิจกรรม วันสำคัญ... (07 ก.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำพวงมาลาในพิธีน้อมรำล... (08 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทา... (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ป... (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองการ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลธรรมด... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความปลอ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานด้านงานบริ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูลภาคส... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณูปโภค ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานเพื่อจัดทำเอกสาร... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฎิบัติหน้าที่ใ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลั... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล... (18 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดโซฟาไม้รับรอง จำนวน ... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประ... (13 ก.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th