Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่อง... (14 มิ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ... (13 มิ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ร... (13 มิ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแล... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากา... (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประ... (31 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานด้านสาธารณูปโภค ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฎิบัติหน้าที่ใ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความปลอ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานด้านงานบริ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลธรรมด... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองการ... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเ... (28 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดด... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสร... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการอบรมตามโ... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12... (17 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการต่อเติมเสาเหล็กแป๊ปพร้อมอุปกรณ์ (02 มี.ค. 2561)  
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอ... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างที่รับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคั... (02 ก.พ. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมเสาเหล็กแป๊บพร้อมอุปกรณ์ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณนานายตี๋ ศรีวงษ์ (24 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 2 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางเต็ม ขำวงษ์ (24 พ.ย. 2560)
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 2560)
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประม... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งประตูพร้อมเทคานรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน (02 มิ.ย. 2560)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (ครั... (27 ก.ค. 2559)
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณบ้านนายช่อ ถึงบริเวณนานาย... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณถนน คลส. หลังบ้านนายเอ๋ ถ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 11 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณหลังร้านนายศรี สิ้นสุด คล... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 10 เส้นจากบริเวณหัวนานายดิเรก ขอพึ่ง ไปคลอ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณนานางกบ ถึงบริเวณคลองทิ้... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นจากคลอง 3R1R สิ้นสุดคลองระบ... (25 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน (23 ก.ค. 2557)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-2897-8  โทรสาร : 0-3569-2897  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th