Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำปีงบ... (04 ม.ค. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน... (26 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการเสียภาษี เทศบาลตำบลม่วงคัน (07 ธ.ค. 2560)  
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ... (07 ธ.ค. 2560)
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณวันที่ 30 กันยายน 2560 (16 ต.ค. 2560)
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 (05 ต.ค. 2560)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (05 ต.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ) (04 ต.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือน และป้าย (03 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณนานายตี๋ ศรีวงษ์ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 2 (18 ส.ค. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนาย... (07 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำ... (26 เม.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม ... (03 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ได้จากการรื้อ ถอน สิ่งปลูกสร... (13 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ... (12 ม.ค. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี... (01 ม.ค. 2560)
แจ้งให้ ร้าน ส.แสงรุ่งโรจน์ รับเงินสดค้ำประกันสัญญาคืน (23 ธ.ค. 2559)
แจ้งให้ นายศมนันท์ เลื่อนประไพ รับเงินสดค้ำประกันสัญญาคืน (23 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมเสาเหล็กแป๊บพร้อมอุปกรณ์ (20 ธ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 11 บริเวณนานายตี๋ ศรีวงษ์ (24 พ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณซอย 2 (24 พ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางเต็ม ขำวงษ์ (24 พ.ย. 2560)
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 2560)
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประม... (09 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งประตูพร้อมเทคานรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน (02 มิ.ย. 2560)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (03 ต.ค. 2559)
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (ครั... (27 ก.ค. 2559)
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณบ้านนายช่อ ถึงบริเวณนานาย... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณถนน คลส. หลังบ้านนายเอ๋ ถ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 11 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณหลังร้านนายศรี สิ้นสุด คล... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 10 เส้นจากบริเวณหัวนานายดิเรก ขอพึ่ง ไปคลอ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณนานางกบ ถึงบริเวณคลองทิ้... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นจากคลอง 3R1R สิ้นสุดคลองระบ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู เส้นแยกจากคลอง 3R1R ไปดอนอีงอน หมู่ที่ 7 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู เส้นริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 7 จากบริเวณท่อข้างถนน บ้านนายสงบ เสียงเสนา... (25 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน (23 ก.ค. 2557)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-2897-8  โทรสาร : 0-3569-2897  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th