Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนาย... (07 ก.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำ... (26 เม.ย. 2560)  
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม ... (03 เม.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ได้จากการรื้อ ถอน สิ่งปลูกสร... (13 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ... (12 ม.ค. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ประจำปี... (01 ม.ค. 2560)
แจ้งให้ ร้าน ส.แสงรุ่งโรจน์ รับเงินสดค้ำประกันสัญญาคืน (23 ธ.ค. 2559)
แจ้งให้ นายศมนันท์ เลื่อนประไพ รับเงินสดค้ำประกันสัญญาคืน (23 ธ.ค. 2559)
แจ้งให้ ร้าน MD แสตนเลส รับเงินสดค้ำประกันสัญญาคืน (23 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมถน... (23 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ-งบรายจ่ายตามงบประมาณและ... (04 พ.ย. 2559)
การจัดการความรู้ (Knowledge mannagment ) (01 ต.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า... (08 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู... (08 ส.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ... (08 ส.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (08 ส.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (06 ก.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ... (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงคัน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ... (01 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งประตูพร้อมเทคานรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน (02 มิ.ย. 2560)  
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (ครั... (27 ก.ค. 2559)  
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างถังเก็บน้ำที่ชำรุดจนใช้ในราชการไม่ได้ (20 มิ.ย. 2559)  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณบ้านนายช่อ ถึงบริเวณนานาย... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณถนน คลส. หลังบ้านนายเอ๋ ถ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 11 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณหลังร้านนายศรี สิ้นสุด คล... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 10 เส้นจากบริเวณหัวนานายดิเรก ขอพึ่ง ไปคลอ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 12 เริ่มจากบริเวณนานางกบ ถึงบริเวณคลองทิ้... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูคอนกรีต หมู่ที่ 8 เส้นจากคลอง 3R1R สิ้นสุดคลองระบ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู เส้นแยกจากคลอง 3R1R ไปดอนอีงอน หมู่ที่ 7 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู เส้นริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 7 จากบริเวณท่อข้างถนน บ้านนายสงบ เสียงเสนา... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 7 เส้นจากบ้านนางเอื้อ ปทุมานนท์ ไปคลองทิ้ง... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคู หมู่ที่ 7 เริ่มจากบริเวณประตูทิ้งน้ำดงข่านางสาวหนึ... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเดินท่อเมนต์ประปาบริเวณถนนคันคลอง 3 ขวา 1 ขวา หมู่ที่ 7 - ห... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเดินท่อเมนต์ประปาเทศบาลตำบลม่วงคัน ภายในหมู่ที่ 10 จำนวน 4... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเดินท่อเมนต์ประปาเทศบาลตำบลม่วงคัน หมู่ที่ 12 จากสะพาน คสล.... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเดินท่อเมนต์ประปาเทศบาลตำบลม่วงคัน หมู่ที่ 12 จากสะพาน คสล.... (25 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปา หอถังสูง และท่อเชื่อมถังกรอง และ... (25 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอน (23 ก.ค. 2557)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-2897-8  โทรสาร : 0-3569-2897  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th